KROUŽKY - ŠKOLNÍ KLUB

Školní vzdělávací program - Školní klub při ZŠ Slušovice

Zájmové kroužky 2019 – 2020

  1. stupeň

Kroužek

Vedoucí

Třídy, ročníky

Den

Čas

Poznámka

HRAVÁ ANGLIČTINA

K. Divilková

1. ročník

středa

13:40 – 14:25

 

ANGLIČTINA

A. Fialová

1.B

středa

12:30 – 13:00

 

LOGOPEDIE

R. Miková

1. ročník

pondělí

11:45 – 13:30

 

LOGOPEDIE

M. Kruťová

1. stupeň

pondělí

12:30 – 12:45

 

LOGOPEDIE

M. Kruťová

1. stupeň

středa

11:45 – 13:15

 

HRAVÉ RUČIČKY

M. Skybová

1. – 3. ročník

čtvrtek

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30

 

KROUŽEK AJ

P. Fridrichová

2.A

středa

11:40 – 12:10

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

S. Dlabajová

2.A

pondělí

11:40 – 12:10

 

ANGLIČTINA

M. Halásková

2.B

pondělí

12:30 – 13:00

 

ZDRAVOTNICKÝ

I. Holubová

3.A

čtvrtek

12:30 – 13:00

 

KERAMICKÝ

A. Fialová

3. – 5. ročník

úterý

12:30 – 13:30

 

SPORTOVNÍ

M. Boučková

3. ročník

středa

12:30 – 13:00

 

MINI VOLEJBAL

D. Ledabylová

3. - 4. ročník

pondělí

13:20 – 14:20

 

STOLNÍ TENIS

E. Vinklárková

4.B

čtvrtek

12:35 – 13:05

 

STOLNÍ TENIS

E. Vinklárková

3.B, 4.B

čtvrtek

13:05 – 13:35

 

TANEČNÍ

K. Polepilová

3. – 5. ročník

středa

12:30 – 13:30

 

TVOŘENÍ

M. Skybová

4. – 5. ročník

pondělí

12:30 – 13:15

 

KERAMICKÝ

E. Smilková

4.A, 5.B

středa

12:30 – 13:30

 

KOPANÁ

R. Šarman

1. – 5. ročník

pátek

12:40 – 13:40

 

RYBÁŘSKÝ

E. Vinklárková

V. Bašátek

3. – 5. ročník

úterý

13:30 – 14:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmové kroužky 2019 – 2020

2. stupeň

Kroužek

Vedoucí

Třídy, ročníky

Den

Čas

Poznámka

FLORBAL

J. Nahodil

6. – 7. ročník

úterý

13:30 – 14:30

 

FLORBAL DÍVKY

M. Dlabaja

6. – 9. ročník

středa

13:35 – 14:35

 

KOPANÁ

J. Nahodil

6. – 9. ročník

pátek

13:30 – 15:00

1x za 14 dní

VAŘENÍ

M. Chromková

H. Matúšková

6. – 7. ročník

úterý

13:30 – 15:00

 

KROUŽEK MATEMATIKY

R. Krupičková

7. ročník

čtvrtek

13:15 – 14:15

 

CVIČENÍ Z ANGLIČTINY

J. Kořenová

8. ročník

pondělí

13:30 – 14:00

 

CVIČENÍ Z ČJ

E. Hozíková

9. (sk.1)

pondělí

13:30 – 14:15

 

CVIČENÍ Z ČJ

E. Hozíková

9. (sk.2)

pondělí

14:20 – 15:05

 

CVIČENÍ Z M

J. Šišková

9. (sk.2)

pondělí

13:30 – 14:15

 

CVIČENÍ Z M

J. Šišková

9. (sk.1)

pondělí

14:20 – 15:05

 

TANEČNÍ

M. Skybová

9. ročník

středa

13:30 – 14:30