KROUŽKY - ŠKOLNÍ KLUB

Školní vzdělávací program - Školní klub při ZŠ Slušovice

Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat u jednotlivých vedoucích. Činnost začíná v týdnu od 17. září 2018.

Zájmové kroužky - školní klub 2018/2019
1. stupeň
Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas Poznámka
Angličtina E. Vinklárková 1.A středa 12:45 - 13:15  
Angličtina M. Halásková 1.B pátek 11:45 - 12:15  
Angličtina K. Polepilová 2.A pondělí 11:45 - 12:15  
Angličtina P. Fridrichová 2.B středa 12:20 - 12:50  
Angličtina A. Fialová 2.C čtvrtek 12:55 - 13:25  
Sportovní kroužek S. Dlabajová 1.A pondělí 11:30 - 12:00  
Sportovní kroužek M. Boučková 2.B pondělí 12:00 - 12:30  
Sportovní kroužek E. Smilková 4.B úterý 12:15 - 13:15  
Stolní tenis E. Vinklárková 3.B čtvrtek 12:35 - 13:05  
Stolní tenis M. Halásková 4.A, 5.B čtvrtek 13:05 - 13:35  
Taneční K. Polepilová 4. - 5. úterý 12:30 - 13:30 1x za 14 dní
Keramika A. Fialová 5.B úterý 12:30 - 13:30 1x za 14 dní
Logopedie M. Kruťová   středa 11:40 - 13:35  
Rybářský

A. Patáková

V. Bašátek

1. - 5. středa 13:20 - 14:20  
2. stupeň
Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas Poznámka
Cvičení z českého jazyka R. Šustek 9. středa 13:30 - 15:00

9.A sudý týden

9.B lichý týden

Cvičení z matematiky Z. Štěpánová 9. středa 13:30 - 15:00

9.A lichý týden

9.B sudý týden
Florbal (chlapci) J. Nahodil 6. - 7. středa

13:30 - 14:30

 
Florbal (dívky) M. Dlabaja 6. - 8. pondělí

13:30 - 14:30

 
Kopaná R. Šarman 6. - 9. pátek 13:30 - 14:30  
Tvořivý kroužek M. Ulrichová 7. úterý 13:30 - 15:00 1x za 14 dní