KROUŽKY - ŠKOLNÍ KLUB

Školní vzdělávací program - Školní klub při ZŠ Slušovice

Do zájmových kroužků se můžete přihlašovat u jednotlivých vedoucích. Činnost začíná v týdnu od 18. září 2017.

Zájmové kroužky - školní klub 2017/2018
1. stupeň
Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas Poznámka
Florbal E. Elšíková 2. pátek 12:20 - 13:05  
Sportovní M. Boučková 1.B pátek 12:15 - 13:00  
Sportovní hry S. Dlabajová 5.A úterý 12:15 - 13:00  
Keramika A. Fialová 4.B čtvrtek 12:25 - 13:55 1x za 14 dní
Sportovní hry E. Smilková 3. úterý 12:15 - 13:00  
Výtvarný M. Matušů 4.A pondělí 12:45 - 14:15 1x za 14 dní
Angličtina K. Polepilová 1.A pondělí 11:45 - 12:30  
Angličtina P. Fridrichová 1.B středa 12:15 - 13:00  
Angličtina A. Fialová 1.C středa 11:45 - 12:30  
Angličtina M. Halásková 2.A středa 12:30 - 13:15  
Angličtina E. Vinklárková 2.B středa 12:30 - 13:15  
Taneční K. Polepilová 4. - 5. středa 12:30 - 13:15  
Přírodovědný A. Patáková 5.B pondělí 12:45 - 14:15 1x za 14 dní
Logopedie M. Kruťová 1. - 5. Středa 13:00 - 15:00  
Stolní tenis K. Polepilová 1. čtvrtek 11:45 - 12:45  
Stolní tenis E. Vinklárková 2. - 3. čtvrtek 12:45 - 13:45  
2. stupeň
Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas Poznámka
Cvičení z českého jazyka E. Hozíková 9. středa 13:30 - 14:15  
Cvičení z matematiky R. Krupičková 9. pondělí 13:30 - 14:15  
Florbal (chlapci) M. Dlabaja 6. - 7. středa

13:30 - 14:15

13:30 - 15:00

(od 1. 11. 2017)

1x za 14 dní
Florbal (dívky) M. Dlabaja 6. - 8. středa

13:30 - 14:15

13:30 - 15:00

(od 8. 11. 2017)

1x za 14 dní
Sportovní liga J. Nahodil 6. - 7. čtvrtek 13:30 - 14:15 1x za 14 dní
Kopaná R. Šarman 6. - 9. pátek 13:30 - 14:15  
Rybářský p. Bašátek / M. Dlabaja 3. - 9. středa 14:00 - 15:30 1x za 14 dní
Sportovní liga R. Šarman 4. - 5. čtvrtek 13:30 - 15:00 1x za 14 dní