Informace na týden 18. 5. – 22. 5. 2020

15. 5. 2020 - ZŠ Slušovice

Přinášíme informace pro rodiče a žáky na další týden, po který zůstávají uzavřené školy.


Druhým týdnem pokračuje intenzivní příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Obsazení skupin se nemění, rozvrh výuky je upraven na tři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek).

Od 25. května 2020 se škola otevře pro žáky 1. stupně. Zákonní zástupci mohou přihlásit své děti do 18. 5. 2020. Dodržení tohoto termínu je nutné a závazné. Po shromáždění přihlášek od rodičů budou vytvořeny skupiny žáků (maximálně 15 dětí). Informace byly elektronickou formou zaslány všem zákonným zástupcům žáků 1. stupně. (viz http://www.zsslusovice.cz/26199n-informace-pro-zaky-1.-5.-trid-a-jejich-rodice)

Upozorňujeme rodiče a veřejnost, že vstup do budovy školy bude umožněn jen žákům a zaměstnancům. Nelze umožnit vstup žádné z doprovázejících osob.

Druhým týdnem pokračuje intenzivní příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy. Obsazení skupin se nemění, rozvrh výuky je upraven na tři dny v týdnu (pondělí, úterý, čtvrtek).

V době mimořádných opatření Vás prosíme, abyste k vyřizování všech nutných záležitostí využívali zejména elektronickou nebo telefonickou komunikaci. Pokud výjimečně potřebujete osobní komunikaci u nás ve škole, jsme Vám k dispozici.

  • pondělí: 6:00 – 11:00
  • úterý: 6:00 – 11:00
  • středa: 6:00 – 11:00
  • čtvrtek: 6:00 – 11:00
  • pátek: 6:00 – 11:00

V daných termínech máte také možnost nás kontaktovat tel. čísle 724 222 551 ohledně všech záležitostí, které řešíte v souvislosti s uzavřením naší školy, zejména ošetřovným, zadáváním samostatných prací a domácích úkolů pro Vaše děti, jejich zasílání jednotlivým vyučujícím apod. V případě nutných záležitostí volejte i mimo uvedenou dobu.

Telefonní kontakty: 

ZŠ Slušovice: 577 983 377  

Rostislav Šarman: 724 222 551

Marek Dlabaja: 724 015 885