Seznam akcí

Třídní schůzky

12. 4. 2018

Informace o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí u jednotlivých vyučujících.


Přijímací řízení na SŠ

12. 4. 2018