Mladý ekonom 2018

9. 2. 2018 - Mgr. Zdeňka Štěpánová, žáci 9.B

Ve středu 31. 1. 2018 proběhla na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně soutěž s názvem Mladý ekonom 2018.


Na organizaci soutěže se podíleli studenti 3. ročníků OA v rámci projektového týdne pod vedením Ing. Aleny Horákové.

Soutěž byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a nižších gymnázií. Celkově se zúčastnilo 13 tříčlenných týmů, které porovnávaly své znalosti v soutěžních disciplínách s ekonomickou tématikou. 

První část spočívala ve vyplnění ekonomického kvízu se 60 otázkami. Druhá část obsahovala skládání obrázku, křížovku a osmisměrku, kde hrála roli především rychlost. Zároveň s vyhodnocením výsledků došlo k předání diplomů a věcných cen pro nejlepší týmy.

 

Naši školu úspěšně reprezentovaly dva týmy deváťáků:

OOPS! - Anna Matúšů, Martin Brzek, Lucie Zemanová

Velryby - Jana Hrozová, Hedvika Čalová, Monika Bednářová

Velryby se umístily na 7. místě a tým OOPS! díky svým ekonomickým znalostem a bystrosti vybojoval krásné 3. místo.