Další úspěch v angličtinářské soutěži

21. 3. 2018 - Mgr. Marek Dlabaja

Žákyně 7.C Denisa Jahodová získala třetí místo v soutěži Mini First Certificate.


Již 15. ročník soutěže Mini First Certificate, která se konala opět v ZŠ Komenského I ve Zlíně přinesl další výrazný úspěch pro naši školu. V soutěži, kde je testováno několik jazykových dovedností (poslech i čtení s porozuměním, uplatnění znalosti gramatických i lexikálních jevů v praxi apod.) se výrazně prosadila naše žákyně Denisa Jahodová. V silné konkurenci vybraných žáků ze škol zlínského okresu obsadila výborné 3. místo. Kromě ní nás úspěšně reprezentoval i Martin Škrabana (7.A), který skončil šestnáctý. Oběma našim zástupcům děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v angličtině.