Zeměpisná přednáška - Vietnam

16. 4. 2018 - Mgr. Jana Balusková

Ve středu 11. dubna se žáci druhého stupně zúčastnili zeměpisné přednášky s promítáním, která se konala v místní sokolovně pod vedením manželů Špillarových, kteří procestovali již několik zemí.


Tentokrát jsme se s nimi vydali do daleké Asie a prozkoumali jsme Vietnam, domovinu lidí, se kterými se setkáváme i v České republice, ale o jejichž vlasti toho moc nevíme. Naše putování jsme začali návštěvou hlavního města Hanoj. Poté jsme se postupně seznamovali s každodenním životem obyvatel v jednotlivých částech státu.  Poznali jsme, jak se ve Vietnamu pěstuje rýže, či jak se pracuje na čajových plantážích.

Manželé Špillarovi strávili ve Vietnamu celkem šest týdnů. Na závěr přednášky měli žáci možnost zeptat se na cokoliv, co je o Vietnamu zajímá, čehož mnozí využili. Jak žáci, tak jejich vyučující odcházeli z přednášky nadšeni a obohaceni o nové informace, které se o této asijské zemi dověděli.