Exkurze EXPERIMENTÁRIUM - SPŠ Otrokovice

11. 5. 2018 - Mgr. Zdeňka Štěpánová

V pondělí 30. 4. 2018 se 55 žáků osmého ročníku sešlo na zlínském autobusovém nádraží, aby se společně se svými třídními učiteli a p. uč. Hozíkovou vydali městskou hromadnou dopravou do Otrokovic, kde na ně čekali vyučující Střední průmyslové školy s připraveným programem v části zvané EXPERIMENTÁRIUM.


EXPERIMENTÁRIUM je budova vybavená unikátními učebními pomůckami, jako je např. elektronový mikroskop, 3D tiskárna, 3D kino, běžecká dráha, plavební komora, byl zde postaven inteligentní dům vybavený moderními přístroji a mnoha dalšími pomůckami pro výuku přírodovědy, fyziky, chemie, mechaniky. Tyto prostory a vybavení jsou využívány při běžné výuce v SPŠ Otrokovice, při sdílené výuce žáků základních škol a také při práci a hrách ve volnočasových aktivitách – kroužcích k různým pokusům a zkoumání fyzikálních zákonů. Expozice jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce přiblížily praktickému životu. Žáci mají možnost se všemi přístroji a zařízeními pracovat, využívat nejmodernější technologie k jejich ovládání.

Cílem práce v EXPERIMENTÁRIU je motivace žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. Snaží se ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní, a že je dobré i vědět proč a jak věci fungují.

Nás po úvodním slovu a představení celého projektu manažerem EXPERIMENTÁRIA p. Pancnerem rozdělili do dvou skupin tak, aby si expozici stihli všichni prohlédnout a dle časových možností vše vyzkoušet.  8. A nejdříve shlédla 3D film Gravitace, 8. B absolvovali prohlídku a kolem jedenácté dopoledne se vystřídali. Mnohé překvapilo, co vše jim může ukázat elektronový mikroskop. Zasmáli se, když si na oči nasadili brýle, které imitují stav člověka v opilosti. Někteří se proběhli na běžícím pásu a vyzkoušeli zvednout pneumatiky pomocí kladkostroje. Obdivovali vláčkodráhu a velmi je mrzelo, že ji návštěvníci před námi poškodili a tudíž nefungovala. Mnoho žáků zaujaly přístroje z minulého století, jako byl vytáčecí telefon, walkman, nebo promítačka, jiní se zaměřili na moderní přístroje a vyzkoušeli si práci s ponornou sondou, která se používá při prohlížení odpadních rour, nebo termokamerou.