Přírodovědné soutěže

22. 6. 2018 - Vladimír Bělín

Přinášíme souhrn přírodopisných soutěží, kterých se zúčastnili naši žáci.


Poznej a chraň – týmová soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků (oblastní kolo)

V letošním školním roce jsme se zúčastnili oblastního kola této bezesporu zajímavé soutěže. 20. ročník této ekologické soutěže se konal 6. dubna 2018 v areálu Základní školy Mostní ve Zlíně. Ekologickou soutěž „Poznej a chraň“ organizuje Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek a je podporována Krajským úřadem Zlínského kraje. Je určena pro tříčlenná družstva žáků 6. – 7. ročníků. Vlastní soutěž obsahovala vědomostní test, doplňovačku a praktické poznávání živočichů a rostlin Zlínského kraje. Tématem letošní soutěže byl „Život ve vzduchu“. Naše mladé družstvo si vypracovalo dobrovolný poster, jehož hlavním motem byla početná kolonie netopýrů na kostele ve Slušovicích.

Biologická olympiáda – kategorie D (6. a 7. ročníky) – okresní kolo

Na biologickou olympiádu kategorie D se přihlásil pouze Jakub Vykopal (6. B). Hlavním tématem letošního ročníku byl pohyb. Součástí soutěže byla i příprava samostatného vstupního úkolu. Žák si vybral vstupní úkol na téma „Žížaly“. Měl pozorovat stavbu těla a pohyb žížaly, reakci žížaly na světlo, reakci žížaly na mechanické podněty a pozorovat žížaly ve viváriu. Samotná soutěž se konala 12. dubna 2018 v budově Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně. Vlastní soutěž obsahovala vědomostní test, poznávání přírodnin a laboratorní práci. Okresního kola se zúčastnilo celkem 47 žáků. Jakub Vykopal, obsadil 38. místo, přičemž jeho úspěšnost dosáhla 45 %. Mezi soutěžícími patřil Jakub vůbec mezi nejmladší a proto je příslibem pro další budoucnost.

Biologická olympiáda – kategorie  C (8. a 9. ročníky) - okresní kolo

Na biologickou olympiádu kategorie C se přihlásila pouze Jana Krajčová (9. A). Hlavním tématem letošního ročníku byl pohyb. Součástí soutěže byla i příprava samostatného vstupního úkolu. Žákyně si vybrala vstupní úkol na téma „Žížaly“. Měla pozorovat stavbu těla a pohyb žížaly, reakci žížaly na světlo, reakci žížaly na mechanické podněty a pozorovat žížaly ve viváriu. Samotná soutěž se konala 23. dubna 2018 v budově Gymnázia TGM a JŠ ve Zlíně. Vlastní soutěž obsahovala vědomostní test, poznávání přírodnin a laboratorní práci. Okresního kola se zúčastnilo celkem 40 žáků. Jana Krajčová obsadila 17. místo, přičemž její úspěšnost dosáhla slušných 60 %.

Ekologická olympiáda – krajské kolo

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 se konal v areálu Základní školy ve Štípě již desátý ročník Ekoolympiády. Do soutěže se zapojilo 37 žáků z 21 škol z celého Zlínského kraje. Soutěž je určena pro žáky osmých a devátých ročníků. Pro žáky byla připravena 3 stanoviště, na kterých se zkoušel jejich vztah k přírodě a ekologii – ekologický test, přírodovědný test, poznávání rostlin a živočichů. Poslední zastávkou byl program ze Zoo Zlín - Lešná, kterou si pro žáky připravil pan Divílek. Jako obvykle a každoročně je soutěž zakončena ochutnávkou hmyzích jídel.

Vzhledem k tomu, že většina našich nejstarších žáků byla ve Velké Británii, museli jsme trochu improvizovat a do soutěže jsme mimořádně poslali žáky šestých ročníků. A tito se vůbec neztratili. Jakub Vykopal získal 87 bodů a vybojoval 22. místo. Magdalena Jakubová se ziskem 77,5 bodu vybojovala 27. místo. Oba naši zástupci byli úplně nejmladší mezi všemi soutěžícími a dosáhli velmi pěkného výsledku, což je příslibem i do budoucna.