Mám větší jasno

1. 11. 2018 - Andrea Janků, Radka Červenková

Ve dnech 25. a 26. října se polovina žáků z devátého ročníku zúčastnila kurzu „Mám větší jasno“. Tento kurz pořádala organizace Atmosféra.


Tyto dva dny byly zaměřené na výběr střední školy. Na začátku nás čekala krátká túra z Vizovic na Reviku. Po ubytování jsme hráli několik her, které nás seznámily s různými typy povolání. Jedna z aktivit se jmenovala Manažeři. Ta nám měla ukázat, jak to funguje ve firmě, kde každý člověk má svou funkci, kterou musí zvládat na 100%. Stačí maličká chyba a celá výroba produktu je na nic. Vyzkoušeli jsme si, jak pracuje dělník, mistr, asistent, i ředitel firmy.  Na odreagování jsme hráli několik her venku, kde nás nejvíc zaujala hra s názvem „Kámen, nůžky, papír“.

Po venkovních aktivitách nás uvedli zpátky do tématiky středních škol. Další zajímavou věcí byli „Stážisti“, kde jsme si na sedmi stanovištích vyzkoušeli ruční práce, montování, administrativu, logické a kreativní myšlení. Měli jsme také prostor zamyslet se nad našimi slabými a silnými stránkami. Méně zajímavé, ale důležité bylo hlubší zamyšlení a probírání středních škol ve Zlínském kraji. Na stěnách visely informace, z nichž jsme se mohli dozvědět vše potřebné. Každý si vypsal důležité věci o škole, která ho zajímala.

Večer nás čekala stezka odvahy, kdy je objevil i strach ze setkání s medvědem, ale naštěstí jsme ho nepotkali. Před stezkou jsme si se zavřenýma očima vyslechli příběh o naší cestě na střední školu. Konec příběhu nebyl zrovna veselý, protože končil dopisem, který nám měl přijít domů a oznamoval skutečnost „nepřijat“. Během pochodu lesem jsme se měli zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro to, aby se nám to nestalo. Na konci stezky nás čekal král, který nás povzbudil, a popřál hodně štěstí na naší cestě na střední školu.

Během těchto dvou dnů jsme se dozvěděli hodně zajímavých informací o sobě, i o středních školách. Všechno jsme si zapisovali do složky, kterou jsme si odvezli domů. Po závěrečném zhodnocení se měl každý zamyslet a říct, proč se chceme dostat na střední školu.