Adaptační pobyt žáků 6. tříd

26. 9. 2018 - Mgr. Dagmar Ledabylová, Mgr. Michaela Leblochová

Adaptační pobyt vnímáme jako jedinečnou příležitost, jak hravou a zábavnou formou napomoci ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu.


Příchod jedince do nového kolektivu a přestup na druhý stupeň je pro děti výraznou změnou i jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě mladého člověka.

Cílem tohoto pobytu je umožnit nové skupině spolužáků i jejich třídnímu učiteli vzájemné poznání, umožnit sebepoznání, nalézt své místo ve skupině, navodit atmosféru tvůrčí týmové spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině.

Druhý týden v září se žáci 6. ročníku spolu s třídními učitelkami Dagmarou Ledabylovou, Michaelou Leblochovou, paní psycholožkou Lenkou Švachovou a panem učitelem Janem Nahodilem zúčastnili adaptačního kurzu v areálu trnavského rekreačního střediska. Odjezd byl určen na pondělní ráno od Základní školy Slušovice. Ihned po příjezdu byli žáci zapojeni do tematických her a soutěží, které měly za úkol především seznámit se navzájem v rámci kolektivu a třídy. Vedle toho byly uvedené činnosti zaměřeny na poznávání sebe i ostatních, což lze u žáků druhého stupně považovat v rámci sociálních kompetencí za stěžejní.

Po náročném celodenním programu, jenž se skládal kromě ubytování ze zábavných aktivit, byl první večer zakončen opékáním špekáčků a následnou noční hrou, při které děti absolvovaly vyznačenou trasu lesem. Velkou výzvou pro naše žáky bylo natočení videa na téma kamarádství a přátelství. Nutno podotknout, že se do toho pustili s nevídanou vervou. Ve skupinách si museli vymyslet scénku, již bylo nutné zrealizovat, natočit a také sestříhat.

Druhý den byl zakončen zhlédnutím krátkých videí a vyhlášením „Oscarů“. Na tomto místě musíme poznamenat, že šlo o vrchol tvůrčí činnosti žáků, která byla umocněna notnou dávkou emocí, o čemž svědčí i fakt, že mnoho dětí bylo dojato k slzám. Večer byl zakončen diskotékou.

Třetí den dopoledne žáci absolvovali hru s názvem „Člověče, nezlob se“, která byla pojata netradičně. Skupinky musely procházet lesem na čas, přičemž měly za úkol splnit určitou část ze sta vědomostních úkolů. Nakonec je čekalo vyhlášení výsledků i sladká odměna. Po výborném obědě už na naše žáky čekal připravený autobus, který nás dovezl nazpět.

Věříme, že si děti tento adaptační kurz užily, a kromě toho se jim naskytla možnost naučit se vzájemnému respektu, spolupráci a také umění naslouchat. Za nejdůležitější skutečnost musíme ale považovat fakt, že si mezi sebou našli nové kamarády a přátele.

Co na to děti?

  • Našla jsem tam nové kamarády.
  • Byla tam zábava a sranda, bylo to prostě Boží.
  • Líbilo se mi natáčení filmů a galavečer.
  • Hry v lese byly super.
  • Dobře vaří, pohodlné postele a krásné prostředí.
  • Jsem ráda, že jsem poznala nové spolužáky, byli jsme dobrá parta.
  • Doporučila bych budoucím šesťákům, aby všichni jeli, protože se seznámí s novými spolužáky a učiteli, zahrají si spoustu her a prožijí hodně srandy.
  • Poznali jsme se navzájem. Byla tam sranda, dobrodružství a chvilkami i strach. Adapťák byl úžasný, hned bych jela zase.
  • Adapťák byl moc záživný, plný radosti a smíchu.
  • Úžasné!