Beseda se záchranářkou

18. 3. 2019

Beseda začala po obědě s dětmi ve 2. třídě.


Paní se nejprve představila a poté se s dětmi přivítala. Nachystala si všechny své pomůcky, včetně záchranářského plyšového medvěda. Dětem nastínila průběh celé besedy. Vše probíhalo v přátelském rozhovoru. Dětem představila spoustu užitečných způsobů a rad, v případě konkrétní nehody. Děti si mohly vyzkoušet, jak správně telefonovat na záchrannou službu a zkoušely použít fixace pomocí obvazů. Paní dětem pouštěla ukázky z telefonních hovorů, které děti posílaly na záchrannou službu. Na závěr děti vyprávěly své vlastní zkušenosti a příběhy, které se jim přihodily. Beseda byla velmi užitečná a věříme, že dětem pomohla si zapamatovat, jak se chovat v takových situacích.