Česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

5. 11. 2019 - Mgr. Eva Vinklárková

Během měsíce října se děti 3. – 5. tříd zapojily do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“.


Žáci měli za úkol vyrobit záložky do knihy na téma „List za listem – baví mě číst“ a poslat je do přidělené školy na Slovensku. Odměnou jim potom byly záložky, které vyrobily děti ze slovenské školy. Naší partnerskou školou byla Základní škola Predajná v okrese Banská Bystrica.

Velmi zajímavou a radostnou součástí projektu byla také výměna dopisů, ve kterých děti napsaly něco o naší škole, našem městě a také o sobě. Měly velkou rdost, když jim přišly odpovědi. Ověřily si, že slovenština je našemu mateřskému jazyku podobná a že jí dobře rozumí. Je už na dětech, jestli budou v dopisování pokračovat.