Informace na začátek školního roku 2020/2021

31. 7. 2020 - ZŠ Slušovice

Přinášíme informace týkající se průběhu školního roku 2020/2021.


Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 8.3. - 14. 3. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Organizace vyučování 1. září 2020

 • slavnostní zahájení školního roku 7:30 hod.
 • pasování prvňáčků
 • ukončení vyučování 9:00 hod.
 • oběd je možno telefonicky i elektronicky objednat do pondělí 31. srpna 2020 do 10:00 hod. (tel. 577 983 367)
 • školní družina v provozu

Organizace vyučování 2. září 2020

 • 1. - 3. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách; prodej sešitů – ceny sešitů pro jednotlivé ročníky naleznete zde, žáci si připraví přesnou částku
 • 4. - 8. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin 
 • školní jídelna i družina v provozu
 • organizační záležitosti: prodej sešitů, kontrola a vydání chybějících učebnic aj.

Prodej kreditů na obědy

Prodej kreditů na školní rok 2020/2021 bude probíhat od 24. 8. - 31. 8. 2020 v době od 7:00 - 11:00 hod. Další informace najdete v sekci jídelna.

Zájmové kroužky - školní klub

Do 9. září 2020 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. 9. září 2020 bude na našich webových stránkách zveřejněna jejich nabídka. Následující dny se budou moci žáci přihlásit do kroužků – školního klubu. Od pondělí 14. září 2020 bude činnost kroužků zahájena.

Sběr papíru

Ve dnech 29. září - 2. října 2020 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Organizaci a pravidla sběru zveřejníme a upřesníme v průběhu měsíce září. Předpokládáme, že vzhledem k situaci v oblasti výkupu druhotných surovin již budeme sbírat jen papír (noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, ...) a bude zrušen sběr kartonů. Další informace najdete v sekci sběr papíru.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 10. 9. 2020 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h. Od 16:30 bude probíhat předávání informací k elektronickým žákovským knížkám pro rodiče žáků 1. – 4. tříd + nově příchozích žáků. Účast rodičů 1. – 4. tříd je nutná z důvodů převzetí hesel k elektronické žákovské knížce.

Seznamy žáků 1.A, 1.B, 1.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B 

Žáci prvního ročníku byli rozděleni do tří tříd.

Žáci přicházející z Veselé jsou zařazeni do 5.B třídy.

Žáci ze Všeminy jsou zařazeni do 6.A třídy.

Žáci z Neubuze jsou zařazeni do třídy 6.B.

Třídnictví

Prohlédněte si seznam tříd a třídních učitelů ve školním roce 2020/2021.

Novinky s nastávajícím školním rokem:

 • rekonstrukce cvičného bytu
 • podlahy ve vybraných částech školy
 • rekonstrukce sborovny a učitelské kuchyňky
 • rekonstrukce rozvodů požární vody
 • nátěry a polepy dveří tříd a kabinetů
 • lavice a interaktivita (vybrané třídy)
 • drobné opravy

Bulletin ZŠ Slušovice 2020/2021

V dokumentu najdete všechny důležité údaje o provozu naší školy pro školní rok 2020/2021.