Sběr papíru 29. září – 2. října

7. 10. 2020 - Mgr. Marek Dlabaja

Děkujeme všem aktivním účastníkům 1. letošního sběru.


Zveřejňujeme výsledky sběru papíru a kartonu. Děkujeme všem za aktivní účast a také za důsledné třídění, které je podmínkou dalšího konání sběrových akcí. 

Sběr je v naší škole organizován tak, že je možno plnit kontejnery kdykoli během celého dne (většinou pondělí až čtvrtek). Tímto způsobem organizace se množství nasbíraných surovin mnohonásobně zvyšuje. Naše výsledky se pravidelně pohybují kolem (i přes) 20 tun papíru a kartonu během jedné akce. Pokud uspořádáme za školní rok 4 sběry, je finanční výtěžek, který směřuje do pokladny Klubu rodičů při ZŠ Slušovice nezanedbatelný (samozřejmě, pokud sběrny platí adekvátní částky Usmívající se).

Organizace sběru, kterou si možná pamatujete (i já) z našich školních let byla určitě jiná. U vchodu do školy stál v určenou dobu školník (či pověřený učitel) a přebíral, vážil, chválil či káral. Je pravděpodobné, že některé školy takto postupují i dnes. Těžko si ale lze představit, že tímto způsobem bude konečné množství dosahovat tunových hodnot (a tím pádem i vícemístných finančních hodnot). 

Děkujeme Vám, kteří naši školu (a hlavně naše žáky – Vaše děti) tímto způsobem podporujete. Doufáme, že po útlumu se výkupní ceny druhotných surovin vrátí zase tam, kde byly před lety a my budeme v těchto akcích pokračovat. Kromě finančního výsledku je přece důležité i výchovné působení na žáky a podpora ekologického cítění a myšlení naší mladé generace.

Připomínáme, že v naší škole sbíráme i vyřazená elektrozařízení, použité cartridge a tonery do tiskáren, baterie a použitý kuchyňský olej. Na chodbách jsou od letošního školního roku nově zavedeny i barevně odlišené tašky na třídění papíru, plastů a nápojových kartonů.