Třídní schůzky za 1. čtvrtletí

11. 11. 2020 - Rostislav Šarman

I letos se třídní schůzky ve čtvrtletí budou konat.


Čtvrtletní klasifikaci svých dětí můžete vidět v Bakalářích – Klasifikace – Průběžná klasifikace. Vždy v tomto období dochází ke konzultacím s rodiči. Letos budou probíhat jinak, vzhledem k tomu, že žáci ani rodiče přístup do budovy školy nemají. A jak tedy budou probíhat?

Uskuteční se v prostředí MS Teams, ve třídě Vašeho dítěte. Přihlaste se na účet svého dítěte.

  • Třídní schůzky v rámci třídy: 16. 11. 2020, 17:00 – 17:30 řešení zejména distanční výuky, třídnických záležitostí, případně domluvení si termínů konzultací apod.
  • Informace pro 9. ročník: 16. 11. 2020, od 17:30 v MS Teams, ve skupině pro devátý ročník – informace od výchovné poradkyně paní Zdeňky Štěpánové ohledně přijímacích zkoušek.
  • Konzultace s rodiči: 16. 11. – 20. 11. 2020.

a) Termín si domluvte s vyučujícím přes Bakaláře – doporučujeme u žáků druhého stupně, kdy mají žáci větší počet učitelů.

b) Termín si máte možnost domluvit i na třídní schůzce v rámci třídy – možnost zejména pro rodiče žáků prvního stupně.

c)  Konzultace mohou probíhat telefonicky, ale doporučujeme opět přes prostředí MS Teams, kde máte možnost s vyučujícím mluvit také individuálně.

 

V případě technických obtíží se případně obraťte na třídního učitele nebo přímo na mne.

Rostislav Šarman

Tel.: 724 222 551