Mise – Tajemný ostrov (4.B)

25. 5. 2021 - Mgr. Marie Boučková

Ve třídách 4. ročníku probíhá projekt podporující kladné vztahy mezi žáky ve třídách.


Dne 17. 5. 2021 se žáci 4.B po dlouhé době distanční výuky vrátili opět do školy a při projektu Mise-Tajemný ostrov v sobě opět nacházeli pozitivní vztahy v kolektivu.

Děti se na základě legendy staly součástí dobrodružného fantasy příběhu, ve kterém při záchranné výpravě za bájnými rostlinami zažili pestrou škálu her a aktivit, zaměřených na komunikaci, spolupráci, kreativní řešení a prevenci agresivity.

Náhodně pracovali ve skupinách, kde převládala radost při plnění úkolů. Všichni se aktivně zapojovali do přidělených činností a uměli se projevovat nejen ústně, písemně, ale i výtvarně. Projekt se všem velmi líbil.