Informace na začátek školního roku 2021/2022

5. 8. 2021 - ZŠ Slušovice

Přinášíme informace týkající se průběhu školního roku 2021/2022. Hygienická opatření budou upřesňována ve druhé polovině srpna.


Organizace školního roku 2021/2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021

 • Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
 • Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 7. 2. - 13. 2. 2022.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy  31. srpna 2022. Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Organizace vyučování 1. září 2021

 • slavnostní zahájení školního roku 7:30 hod.
 • pasování prvňáčků
 • testování žáků 2. – 9. ročníku
 • ukončení vyučování 9:30 hod.
 • oběd je možno telefonicky i elektronicky objednat do úterý 31. srpna 2021 do 10:00 hod. (tel. 577 983 367)
 • školní družina v provozu

Organizace vyučování 2. září 2021

 • 1. - 2. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách
 • testování žáků 1. třídy
 • 3. - 8. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin (bude zveřejněn ve dnech 30. – 31. 8. 2021)
 • školní jídelna i družina v provozu
 • organizační záležitosti: vydání chybějících učebnic aj.

Prodej kreditů na obědy

Prodej kreditů na školní rok 2021/2022 bude probíhat od 25. 8. - 31. 8. 2021 v době od 7:00 - 11:00 hod. Další informace najdete v sekci jídelna.

Zájmové kroužky - školní klub

Do 9. září 2021 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. 10. září 2021 bude na našich webových stránkách zveřejněna jejich nabídka. Následující dny se budou moci žáci přihlásit do kroužků – školního klubu. Od pondělí 20. září 2021 bude činnost kroužků zahájena.

Sběr papíru

Ve dnech 27 - 30. září 2021 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Organizaci a pravidla sběru zveřejníme a upřesníme v průběhu měsíce září. Další informace najdete v sekci sběr papíru.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h. 

Seznamy žáků 1.A, 1.B, 5.C, 6.A, 6.B 

Žáci prvního ročníku byli rozděleni do dvou tříd.

Žáci přicházející z Veselé jsou zařazeni do 5.C třídy.

Žáci ze Všeminy jsou zařazeni do 6.A třídy.

Třídnictví

Prohlédněte si seznam tříd a třídních učitelů ve školním roce 2021/2022.

Novinky s nastávajícím školním rokem

 • rekonstrukce vody na prvním stupni
 • učebna v přírodě a školní zahrada
 • vybavení učebny informatiky
 • drobné opravy

Bulletin ZŠ Slušovice 2021/2022

V dokumentu najdete všechny důležité údaje o provozu naší školy pro školní rok 2021/2022.

Testování žáků – informace ze strany MŠMT

1) Provedení testování první školní den, a to před setkáním s ostatními osobami po prázdninách a s včasným vyloučením potenciálně infekčních osob je z hlediska efektivity zamezení šíření nákazy přínosnější než provedení ve dnech následujících. Zájmem MŠMT však je zajištění nenarušeného slavnostního ceremoniálu během prvního školního dne žáků prvního ročníku základní školy. MZ ČR vnímá důvody pro tento požadavek, proto žáky prvního ročníku základní školy bude umožněno testovat až druhý školní den (2.9.), nicméně upozorňuje, že tento postup znamená, že v případě zjištění pozitivního případu v dané třídě bude nezbytné nařízení karantény pro všechny epidemiologicky významné kontakty pozitivně testované osoby.

2) Okruh testovaných osob: testováni se neprovede u osob s dokončeným očkováním, dále pak u osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19, a u osob, které doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

3) V případech, ve kterých dítě nebo žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. MZ doporučí školám zajistit samostatnou místnost pro možnost občerstvení a vyhradit těmto dětem a žákům také vlastní sociální zařízení.

Počátek testování, frekvence testování, konec testování

Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. 9. 2021. Na základě požadavku MŠMT bude umožněno žáky prvního ročníku základní školy otestovat až ve druhém vyučovacím dni školního roku 2021/2022 (testování tedy proběhne ve dnech: středa 1.9./ čtvrtek 2.9., pondělí 6.9. a čtvrtek 9.9). Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování mimořádným opatřením MZ dále prodloužena na další období (např. 1x týdně každé pondělí do konce měsíce září, a to dle aktuální epidemiologické situace)

Testovat se bude s výše uvedenou frekvencí, a to převážně pomocí rychlých antigenních testů, kterým bylo povoleno uvedení na trh pro sebetestování. Pokud bude alternativně prováděno RT-PCR vyšetření, frekvence provedení testu bude stanovena na 1x týdně s prvním souběžným provedením RAT a RT-PCR.