Halloween

5. 11. 2021 - Mgr. Emilie Smilková

V úterý 26. 10. proběhlo ve všech třídách 1. stupně projektové vyučování na téma Halloween.


Už ráno přicházely děti oblečené do strašidelných kostýmů, aby po celé dopoledne plnily zajímavé a napínavé úkoly na toto téma z českého jazyka, matematiky, vlastivědy… Nechyběla ani tradiční ochutnávka dobrot, které dětem napekly a připravily jejich obětavé maminky. Dopoledne se moc vydařilo a už se všichni těšíme na další projektové vyučování, které bude v prosinci.

Za všechny učitelky: Emilie Smilková, ved. Metodického sdružení na 1. stupni