DISTANČNÍ VÝUKA

Informace pro žáky a rodiče ZŠ Slušovice

Rozvrhy tříd pro distanční výuku od 1. března 2021

Rozvrhy budou neměnné po celou dobu, kdy bude poskytováno distanční vzdělávání v daných ročnících.

Jak pracovat s Microsoft Teams z pohledu studenta

Další návod na používání aplikace MS TEAMS naleznete zde.

Zveřejňujeme i návod na vyhledání a zaslání domácího úkolu z pohledu žáka.

Spoustu zajímavých materiálů naleznete na stránce ČT edu.

Informace pro žáky a rodiče ZŠ Slušovice (archiv materiálů)

Otevření škol pro 3. – 9. ročníky je naplánováno od 30. 11. 2020 - viz náš aktuální článek.

Rozvrhy distanční výuky pro 7. ročník (14. týden: 30. 11. – 4. 12. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (13. týden: 23. – 27. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (13. týden: 23. – 27. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (12. týden: 16. – 20. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (12. týden: 16. – 20. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (11. týden: 9. – 13. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (11. týden: 9. – 13. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (10. týden: 2. – 6. 11. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (10. týden: 2. – 6. 11. 2020)

Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020 (9. týden)

Během celého týdne nebude probíhat distanční vzdělávání.

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28. 10.: Státní svátek

29. 10. – 30. 10.: Podzimní prázdniny

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (8. týden: 19. – 23. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (8. týden: 19. – 23. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 1. stupeň (7. týden: 12. – 16. 10. 2020)

Rozvrhy distanční výuky pro 2. stupeň (7. týden: 12. – 16. 10. 2020)

Informace k typům distanční výuky

On-line znamená, že žáci mají zajištěnu synchronní výuku dané hodiny v prostředí  MS TEAMS. Jsou tedy ve stanovenou dobu připojeni a sledují výuku daného předmětu. Off-line znamená, že žáci mají zadaný úkol, který mají v daném termínu splnit (úkoly jsou zadávány v prostředí aplikace BAKALÁŘI). 

Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. V případě „on-line“ výuky je za absenci považováno, pokud se žák nepřipojí k výuce v daném termínu. V případě „off-line“ výuky je za absenci považováno nesplnění zadaného úkolu v daném termínu.

Neúčast žáka jsou zákonní zástupci povinni vždy řádně omluvit.