Finanční a ekonomická gramotnost v 9. ročníku

16. 6. 2021 - Mgr. Marie Ulrichová

V týdnu od 14. do 18. června probíhal v jednotlivých devátých třídách projektový den s odborníkem z praxe.


Do školy přijela paní Navrátilová, která žáky seznamovala s užitečnými informacemi z oblasti financí. Ve čtyřech hodinách si nejenom oživili pojmy související s penězi, bankami a půjčkami, ale i si vyzkoušeli praktické příklady ze života. V zajímavých aktivitách si propočítali domácí rozpočet, vyhledávali informace o bankách s nejvýhodnějšími úvěry či přemýšleli nad výhodami jednotlivých úvěrů. Žáci se aktivně zapojovali do diskuze ohledně zacházení s penězi v rámci půjček a hypoték. Byli obeznámeni s nebezpečím týkající se dluhové spirály a jak jí předcházet.

Doufám, že tyto aktivity dětem pomohly orientovat se lépe ve finanční sféře. Také si z projektového vyučování odnesli cenné rady, a že je lepší se poradit s odborníkem. Doufám, že s ohledem na složitost problému budou v budoucnu dělat co nejméně chyb.