Informace na začátek školního roku 2022/2023

1. 8. 2022 - ZŠ Slušovice

Přinášíme informace týkající se průběhu školního roku 2022/2023. Hygienická opatření (pokud nějaká vyvstanou) budou upřesňována ve druhé polovině srpna.


Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 13.2. - 19. 2. 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2023 do 3. září 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Organizace vyučování 1. září 2022

 • slavnostní zahájení školního roku 7:30 hod.,
 • pasování prvňáčků,
 • ukončení vyučování 9:30 hod.,
 • oběd je možno telefonicky i elektronicky objednat do 31. srpna 2022 do 10:00 hod. (tel. 577 983 367),
 • školní družina v provozu.

Organizace vyučování 2. září 2022

 • 1. - 2. vyučovací hodina - třídnické záležitosti v kmenových třídách,
 • 3. - 6. vyučovací hodina - vyučování dle rozvrhu hodin,
 • školní jídelna i družina v provozu,
 • organizační záležitosti: vydání chybějících učebnic aj. 

Prodej kreditů na obědy

Prodej kreditů na školní rok 2022/2023 bude probíhat od 25. 8. - 31. 8. 2021 v době od 7:00 - 11:00 hod. Dochází ke zdražení obědů o 2,- Kč.

Cena stravenky s platností od 1. září 2022

 1. strávníci 7 - 10 let: 29,- Kč
 2. strávníci 11 - 14 let: 30,- Kč
 3. strávníci 15 - a více let: 31,- Kč

Další informace najdete v sekci jídelna.

Zájmové kroužky - školní klub

Do 8. září 2022 proběhne vytvoření nabídky zájmových kroužků. Tato nabídka bude poté předložena žákům a rodičům. Žáci dostanou možnost se do zájmových kroužků přihlásit. 12. září 2022 bude na našich webových stránkách zveřejněna jejich nabídka. Následující dny se budou moci žáci přihlásit do kroužků – školního klubu. Od pondělí 19. září 2022 bude činnost kroužků zahájena.

Sběr papíru

Ve dnech 26 - 29. září 2022 bude probíhat sběr papíru u naší základní školy. Organizaci a pravidla sběru zveřejníme a upřesníme v průběhu měsíce září. Další informace najdete v sekci sběr papíru

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 se budou v budovách ZŠ konat první informativní třídní schůzky s rodiči. Začátek prvních třídních schůzek je v 16:00 h. 

Seznamy žáků 1.A, 1.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C

 • Žáci prvního ročníku byli rozděleni do dvou tříd.
 • Žáci přicházející ze Všeminy byli zařazeni do 6.B třídy.
 • Došlo k rozdělení žáků do tří sedmých tříd.
 • Seznamy budou zveřejněny u vstupu do budovy školy. 

Třídnictví

Prohlédněte si seznam tříd a třídních učitelů ve školním roce 2022/2023.

Novinky s nastávajícím školním rokem:

 • rekonstrukce rozvodů vody, oprava stupaček a dešťových svodů,
 • dokončení venkovních žaluzií,
 • drobné opravy.

Bulletin ZŠ Slušovice 2022/2023

V dokumentu najdete všechny důležité údaje o provozu naší školy pro školní rok 2022/2023.