Přírodovědný klokan

16. 1. 2023 - Vladimír Bělín

V říjnu proběhl na naší škole už třináctý ročník této zajímavé soutěže. 


Zúčastnilo se jí celkem 66 vybraných žáků osmých a devátých ročníků.

Postupně jsou výsledky soutěže vyhodnoceny v rámci okresu Zlín a Zlínského kraje a následně v rámci celé České republiky.

V rámci okresu Zlín se této soutěže letos zúčastnilo celkem 839 žáků a dosáhli průměrného výsledku 37,13 bodů. V rámci Zlínského kraje se této soutěže zúčastnilo celkem 3265 žáků a dosáhli průměrného výsledku 35,65 bodů.

V našem školním kole 25 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl okresní průměr, a 29 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl krajský průměr.

V rámci České republiky se této soutěže zúčastnilo celkem 45 454 žáků základních škol. Průměrný zisk jednoho žáka byl 36,57 bodů. V našem školním kole 26 žáků dosáhlo lepšího výsledku, než byl celostátní průměr, což je skoro polovina všech účastníků z naší školy.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Nejlepší pak obdrží alespoň sladkou odměnu.