Olympiáda z českého jazyka

20. 12. 2023 - Mgr. Kateřina Kostorková

Na konci listopadu se již tradičně koná olympiáda z češtiny.


Účastní se jí vybraní žáci 8. a 9. ročníku, kteří dobře ovládají náš mateřský jazyk a dovedou ho aplikovat do praxe. Práce je rozdělena na jazykovou a slohovou část. V jazykové se cení cit pro jazyk, ve slohové části se hodnotí dodržení tématu a formy, nápaditost, originalita, plynulost textu, výběr jazykových prostředků, pravopisná správnost.

A komu se letos nejvíce dařilo?

  1. místo: Kateřina Hanáková
  2. místo: Karolína Vágnerová
  3. místo: Tereza Ševcová

Děvčata na prvním a druhém místě budou naši školu reprezentovat 30.1. na T. G. M. Zlín. Přejeme hodně štěstí!