Příběhy našich sousedů

18. 3. 2024 - Mgr. Jana Kořenová

Šest žáků z 8. ročníku se ve čtvrtek 7.března zúčastnilo závěrečné prezentace Příběhů našich sousedů ve Starém Městě.


Eliška Palová, Kryštof Rašev, Jan Krupík, Jan Divila, Mojmír Minařík a Filip Oškera představili veřejnosti i odborné porotě svou videoreportáž, kterou natočili s pamětnicí, paní Vlastou Švajdovou.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.  Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout na těchto webových stránkách:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/holesovsko-a-hradistsko/holesovsko-a-hradistsko-2023-2024/svajdova-vlasta/