Šifra „Mistra Školákova“

10. 4. 2024 - Mgr. Helena Chromeková

V rámci tematického bloku „kódování a šifrování“ probíraného v šestém ročníku měli žáci možnost vyzkoušet, jak obtížné může někdy být konkrétní šifru rozluštit.


Zahráli si hru, ve které museli vždy nejdřív rozluštit, na jaké stanoviště se mají přemístit (využité byly substituční i transpoziční šifry) a tam poté plnili zadaný úkol (hledali odpověď na danou otázku za pomocí QR kódu). Ti nejšikovnější se dostali až do cíle (kanceláře paní ekonomky), kde na ně čekala závěrečná otázky a sladkost za odměnu. Tato netradiční hodina informatiky žáky šestého ročníku velmi bavila, což šlo vidět i na jejich zpětné vazbě:

  • „Jsme druzí a strašně moc nás to bavilo, MEGA, NEJ hodina“
  • „Spolupracovali jsme a rozdělovali jsme si práce a díky tomu nám to šlo rychleji“
  • „Bavilo nás, že jsme neseděli u PC, ale že jsme se pohybovali po prostoru školy. Pracovali jsme s lidma se kterýma nejsme zvyklí“
  • „Bylo to úžasné, moc rád bych to měl místo více hodin“