Večírek klubu rodičů 2024

25. 4. 2024 - Michaela Malčíková

V sobotu se sokolovna proměnila v ohromující prostředí ve stylu Jamese Bonda.


Deváťáci se ukázali v nejlepším světle, předvedli nám krásné tance a přinesli do sálu atmosféru plnou elegance, šarmu a mladé energie.

Chceme vyjádřit velké díky všem členkám Klubu rodičů za jejich úsilí při organizaci tohoto úžasného večera, stejně jako za hojnou účast všech zúčastněných. Finanční prostředky Klubu rodičů při ZŠ Slušovice jsou použity na akce pro Vaše děti, mezi ně patří divadelní a filmová představení, ceny do soutěží, platby autobusů na různé akce a celá řada dalších aktivit.

Dále upřímně děkujeme všem, kteří přispěli finančními či věcnými dary do tomboly.  Vaše štědrost přispívá k úspěchu takovýchto událostí a my si jí velice vážíme.