Aktuality

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Ve středu 3. dubna 2024 se v naší škole konal zápis žáků do 1. tříd.

Matematická soutěž Pangea

Uvedená mezinárodní soutěž proběhla na naší škole v měsíci únoru v on-line prostoru. 

Šifra „Mistra Školákova“

V rámci tematického bloku „kódování a šifrování“ probíraného v šestém ročníku měli žáci možnost vyzkoušet,...

Matematický klokan

Ani letos jsme nechyběli v mezinárodní matematické soutěži pod názvem Klokan.

Pythagoriáda

Letošní školní kolo Pythagoriády se uskutečnilo ve dnech 18. až 21. března 2024. 

Přehlídka recitátorů na 1. stupni

Dne 21. 3. 024 proběhla na 1. stupni přehlídka nejlepších recitátorů všech tříd.

Pupil of the Year 2024

Prověřením jazykových znalostí žáků 2. stupně v angličtině je již tradiční soutěž Pupil of the Year, která se konala...

Příběhy našich sousedů

Šest žáků z 8. ročníku se ve čtvrtek 7.března zúčastnilo závěrečné prezentace Příběhů našich sousedů ve Starém...

Okresní kolo Soutěže v německém jazyce

Dva nejúspěšnější účastníci školního kola Konverzační soutěže v NJ postoupili do kola okresního na ZŠ Kvítková...

Zeměpisná olympiáda

Během měsíce ledna se v jednotlivých ročnících konalo školní kolo zeměpisné olympiády.

Okrskové kolo recitační soutěže v Luhačovicích

Dne 7.3. jsme se vydali s nejlepšími recitátory naší školy do městské knihovny v Luhačovicích.

Informatika v chemii? No jasně!

V zimním období mnozí z nás šetří síly a odpočívají.

Ředitelské volno

Ředitelské volno: pondělí  24. 6. až pátek  28. 6. 2024

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí...

Ročníkové práce 2024

Minulý čtvrtek se naší škole konal druhý ročník „Ročníkových prací“ žáků 9. ročníku.

Archiv aktualit