VOLBA POVOLÁNÍ

 Vážení rodiče žáků 5. a 9. tříd,

pokud budete mít zájem o osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsduronova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Mgr. Zdeňka Duroňová

výchovná poradkyně

 

 

Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2023 - 2024

Mgr. Zdeňka Duroňová, březen 2024

 

Organizace přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2023 - 2024

 

Od 1. 1. 2024 je plánována účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. Legislativní dokumenty, metodické materiály, tiskopis přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách MŠMT, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a na nových webových stránkách sloužících k přihlašování.  

 

Nové webové stránky: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).

Informační systém bude spuštěn 15. ledna 2024, přihlášku bude možné podat od 1. února 2024.

 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení v období 1. 2. – 20. 2. 2024

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou, formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

 

Informace týkající se přijímacího řízení budou průběžně aktualizovány v souladu se schválením novely školského zákona a prováděcích právních předpisů.

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.)

Zdroj: https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/ 

          https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

 

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024

2. termín: pondělí 15. dubna 2024

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024

2. termín: středa 17. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024

2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2023 - 2024

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2023 - 2024

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

 

Mgr. Zdeňka Duroňová, září 2023

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 
 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ