DOKUMENTY

Školní vzdělávací programy

ŠVP ZŠ Slušovice č.j.: 340/2019

ŠVP ZŠ Slušovice č.j.: 500/2022

Pravidla pro hodnocení žáků

ŠVP - Školní družina ZŠ Slušovice

ŠVP - Školní klub při ZŠ Slušovice

Školní řád

Školní řád ZŠ Slušovice

Dokumenty pro rodiče

Přihláška do zájmového kroužku ZŠ Slušovice

Žádost o uvolnění žáka

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o uvolnění z TV

Žádost o prodloužení klasifikačního období

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva školy 2008

Výroční zpráva školy 2009

Výroční zpráva školy 2010

Výroční zpráva školy 2011

Výroční zpráva školy 2012

Výroční zpráva školy 2013

Výroční zpráva školy 2014

Výroční zpráva školy 2015

Výroční zpráva školy 2016

Výroční zpráva školy 2017

Výroční zpráva školy 2018

Výroční zpráva školy 2019

Výroční zpráva školy 2020

Výroční zpráva školy 2021

Výroční zpráva školy 2022

Výroční zpráva školy 2023

Bulletin ZŠ Slušovice

Bulletin ZŠ Slušovice 2012/2013

Bulletin ZŠ Slušovice 2013/2014

Bulletin ZŠ Slušovice 2014/2015

Bulletin ZŠ Slušovice 2015/2016

Bulletin ZŠ Slušovice 2016/2017

Bulletin ZŠ Slušovice 2017/2018

Bulletin ZŠ Slušovice 2018/2019

Bulletin ZŠ Slušovice 2019/2020

Bulletin ZŠ Slušovice 2020/2021

Bulletin ZŠ Slušovice 2021/2022

Bulletin ZŠ Slušovice 2022/2023

Bulletin ZŠ Slušovice 2023/2024

Rozpočet školy

Rozpočet 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh střednědobého výhledu na rok 2025

Návrh střednědobého výhledu na rok 2026

Rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled na rok 2025

Střednědobý výhled na rok 2026

Ostatní dokumenty

Školský zákon

Vyhláška č. 256/2012 Sb.

Vnitřní předpis o ochraně oznamovatelů

Výroční zpráva „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ...“ (2018)

Výroční zpráva „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ...“ (2019)

Výroční zpráva „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ...“ (2020)

Výroční zpráva „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ...“ (2021)

Výroční zpráva „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ...“ (2022)

Inspekční činnost

Inspekční zpráva ČŠI (2018)